Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBESİ

TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7
 
ğ) Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi:

1) Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

4) İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

5) İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.

6) Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

7) İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.

8) Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.

9) Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

10) Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

11) Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.

12) Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dt. Ömür AKYILDIZ EREGİZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Metin APAY Tütün Denetim Ekibi 1075
Akif AKDAĞ Tütün Denetim Ekibi 1075
Hayati TEKİN Tütün Denetim Ekibi 1075
Zafer ÖZAYDIN Tütün Denetim Ekibi 1075
Refik EMRE Tütün Denetim Ekibi 1075
Mehmet OK Tütün Denetim Ekibi (Hafta Sonu) 1075
Selma ARDIÇ

Uyuşturucu Madde Denetimleri,

Uyuşturucu Kurul Toplantıları 

1076
Ayşegül BOLAT

Uyuşturucu Madde Denetimleri,

Uyuşturucu Kurul Toplantıları 

1076
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR