Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBESİ

RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI BİRİMİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7
 
g) Ruh Sağlığı Programları Birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

4) Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.

5) Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

6) Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.

7) İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.

8) Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.

9) Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.

10) Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.

11) Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

12) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

13) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.

14) Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.

15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dt. Ömür AKYILDIZ EREGİZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Suat ÇAVDAR Mobbing 1070
Dilan SÜRÜCÜ

Kadına Yönelik Şiddet,

İntihar Verileri,

6284 İşlemleri,

Mobbing

1071
Buket DEVECİ

ÇPGD,

Merkez İlçelerin Sağlık Tedbirli Çocukları,

Bağımlılık Eğitimi

1071
Kadriye MENEKŞE

İlçe Sağlık Tedbirli Çocuklar,

SÜDGE,

Madde Bağımlılık Eğitimi,

Mobbing

1073
Meltem BOSTAN

SÜDGE,

Ruh Sağlığı İşlemleri

1073
Dilber ERGÜN

Ruh Sağlığı İşlemleri,

RS Formları

1073
Murat UÇAR

Ruh Sağlığı İşlemleri,

RS Formları

1073
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR


 

* ÇPGD - PSİKOSOSYAL İZLEM FORMLARI VE GÖRÜŞME REHBERİ  *

 

******
   •    "BABA PSİKOSOSYAL İZLEM FORMU" görmek için tıklayınız.


  •    "BEBEK VE ÇOCUK PSİKOSOSYAL İZLEM FORMU" görmek için tıklayınız.


  •    "ÇPGD GÖRÜŞME REHBERİ" görmek için tıklayınız.


  •    "GEBE PSİKOSOSYAL İZLEM FORMU" görmek için tıklayınız.
  •    "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET KAYIT FORMU" görmek için tıklayınız.


  •    "KADINA YÖNELİK ŞİDDET AYLIK BİLDİRİM FORMU" görmek için tıklayınız.

 

******

 

             "Cinsel Saldırı Muayene Raporu" nu indirmek için Tıklayınız...

 

             "Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitim Sunumu" nu indirmek için Tıklayınız...

 

             "Mobbing Eğitim Sunumu" nu indirmek için Tıklayınız...