Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBESİ

OBEZİTE, DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR BİRİMİ 


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7
 
f) Obezite, Diyabet Ve Metabolik Hastalıklar Birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

4) Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

5) Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

6) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7) Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dt. Ömür AKYILDIZ EREGİZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Aslı KANBUR Obezite - Diabet - Tuz Programları 1089
Elif GÜNDOĞAN Obezite - Diabet - Tuz Programları 1089
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR