Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETi ÖNLEME GÜNÜ

25.11.2016
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETi ÖNLEME GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI

ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

 

 

 

          Şiddet sağlıklı bir toplum oluşmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını engelleyerek, kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylemdir.

 

          Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri sadece kadının sorunu olmayıp, toplumun en önemli sorunlarından biridir. Soruna çözüm için, engelleyici çalışmaların yapılması ve kadın kuruluşlarının deneyimlerinden ve çözüm önerilerinden yararlanılması, daha kısa sürede çözüm sağlanmasına destek olacaktır.

 

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre;

 

•         Ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39,3’tür.

•         Yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3’tür.

•         Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41,9’ dur.

•         Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48,5’tir.

 

          Bu veriler kadına yönelik şiddet olgusunun ne denli ciddi boyutlarda olduğunu gözler önüne sermektedir. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılabilmesi için, "şiddete sıfır tolerans" yaklaşımı ile kararlı politikalar izlenmelidir. Sorun kısa vadeli bir çözüm değil, uzun vadeli ve stratejik bir yaklaşımla çözülebilir. Toplumdaki her bireyin ve her kurumun şiddeti önlemede sorumluluk alması ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerekmektedir.

 

          Şiddet mağduru kadınların kendilerini çaresiz hissetmemeleri, bu konuda yardım alabilecekleri kurum ve kuruşların varlığından haberdar olmaları şiddetin önüne geçilebilmesi için önemlidir. Şiddet mağduru kadınların başvurabilecekleri başlıca kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 

 

•           Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı)

•           Sağlık kuruluşları (Aile Sağlığı Merkezleri, Hastaneler)

•           Polis merkezleri

•           Jandarma karakolları

•           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri

•           Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)

•           Cumhuriyet Savcılığı

•           Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri

•           Barolar (Ücretsiz hukuki yardım)

 

 

 

 
Uzm. Dr. Refik BUDAK
Balıkesir İl Halk Sağlığı Müdürü

 

 

 

          Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” Kapsamında Müdürlüğümüz binası giriş salonunda farkındalık yaratma konusunda faaliyetler yapılmıştır.