Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBESİ

ÇOCUK, ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7
 
h) Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi:

1) Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.

4) Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.

5) Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.

6) Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

7) Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak.

8) Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

9) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmek.

10) Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması ko eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek.

11) Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.

12) Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak.

13) İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.

14) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dt. Ömür AKYILDIZ EREGİZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Gülnur GÜR

Misafir Anne Programı,

18 Yaş Altı Gebe Bildirimleri

1079
Serpil SIRMACI

Misafir Anne Programı,

18 Yaş Altı Gebe Bildirimleri

1079
Reyhan ÖREN DEMİRER

İTP, GKD,

Gebe Doğum Bildirimleri

1081
Meryem CANBEY

Bebek Ölümleri

1081
Güler ÇANKIRI

Anne Ölümleri,

Anne Sütü,

Bebek Dostu Hastane

1082
Bahar GÖKDOĞAN

AOB, Evlilik Danışmanlığı,

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri

1082
Sibel ERKAN

RİA Sertifikaları,

ÇEKÜS Mal Dağıtımı

1082
Selda ÇİMEN Neonatal Tarama Programı 1087
Sonay KEŞOLAR Neonatal Tarama Programı 1087
İnci KILIÇER Neonatal Tarama Programı 1087
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR