Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BİLGİ İŞLEM VE İSTATİSTİK BİRİMİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

ö) İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi:

 

1) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

2) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

3) Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

4) Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

5) E-posta, web vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

6) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.

7) Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

8) Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Çiğdem AYDINÖZ

ŞUBE MÜDÜRÜ

Emine KURNAZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Şeref GÜNEŞ

ÇKYS, TSİM Sorumlusu

1043
Hülya DEMİRBAŞ

Sağlık NET2 Kurum Yetkilisi,

HSBS Yetkilisi,

Elektronik İmza Kurum Yetkilisi,

MBYS Kurum Yetkilisi 

1043
Özkan AYGÜN

Sağlık NET2 İşlemleri Yetkilisi,

HSBS Yetkilisi,

MBYS Kurum Yetkilisi 

1043
Onur ÖRMEN Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Eğitim Ve Destek Personeli 1045
Onur ÜNAL Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Eğitim Ve Destek Personeli 1045
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR