Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

m) Atama Birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.

2) Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.

3) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.

4) Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

5) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

6) Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

7) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

8) Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

n) Özlük İşleri Birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

4) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

5) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

6) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

7) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

8) Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

9) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Çiğdem AYDINÖZ

ŞUBE MÜDÜRÜ

Emine KURNAZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Mehmet ERYILMAZ Şef 1011
Aysel GEZER Personel Geçici Görev İşlemleri 1009
Rukiye AYDIN Personel Geçici Görev İşlemleri 1009
Yunus KÖSE

Personel Atama İşlemleri,

Aile Hekimliği İşlemleri,

Personel Sendika İşlemleri

1007
Sebahat DOĞAN

Personel Atama İşlemleri,

Aile Hekimliği İşlemleri,

Personel Sendika İşlemleri

1007
Semra ÖZTAŞ

Personel Atama İşlemleri,

Aile Hekimliği İşlemleri,

Personel Sendika İşlemleri

1007
Ümran YAREN

Personel Terfi İşlemleri,

Emeklilik İşlemleri,

Yeşil Pasaport İşlemleri,

(Personel Özlük İşleri)

1012
Rabiya Deniz TÜRKMEN

Personel Terfi İşlemleri,

Emeklilik İşlemleri,

Yeşil Pasaport İşlemleri,

(Personel Özlük İşleri)

1012
Mehtap ARSLAN Personel İzin İşleri 1014
Ayfer BACAKSIZ

Personel Yurtdışı İzin İşleri,

Yazı İşleri

1003
Sare ATLI Personel Bilgi İşlem 1084
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR