Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

ç) Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 

2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 

3) Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

 

4) Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.

 

5) Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

 

6) Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

 

7) Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 

8) İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.

 

9) İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

10) Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

 

11) Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

 

12) Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.

 

13) Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.

 

14) Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.

 

15) Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

 

16) İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.

 

17) Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulanmasını sağlamak.

 

18) Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.

 

19) Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.

 

20) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Murat DOĞAN

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Murat DOĞAN Şube Müdürü 1024
Dr. İsmail SELÇİK Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Takibi 1002
Dr. Alperen TEZCAN Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) Takibi 1002
Dr. Serhan DAĞISTANLI Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) 1008
Dt. Emine MUSTAFAOĞLU Ağız Ve Diş Sağlığı Taramaları 1054
Cemal EKMEZ * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları,
* Tutuklu Ve Hükümlü Tedavi Talepleri,
* Ölüm Belgesi Düzenleme İşlemleri
1053
Binnur KÖSTENCE * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları
1008
Sultan DEMİRASLAN * ESH Hasta Kaydı,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları,
* Aile Hekimliği MHRS İşlemleri
1008
Mehmet DOLAP * Sağlık Evleri,
* Adli Nöbet,
* Cezaevleri Sağlık İşleri,
*Gezi Beyanları Ve Programları
1053
Zennure ERSAN * Eğitimler, * Performans,
* Ağız Ve Diş Sağlığı Taramaları,
* Gebelik, İdrar Ve Şeker Tetkiki Malzeme Takibi,
* Yıllık TSM Malzeme İhtiyaçları,
* Stajlar
1054
Ülkü GÜL * Eğitimler, * Performans,
* Ağız Ve Diş Sağlığı Taramaları,
* Gebelik, İdrar Ve Şeker Tetkiki Malzeme Takibi,
* Yıllık TSM Malzeme İhtiyaçları,
* Stajlar
1054
Hatice GÜNDOĞDU * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları
1008
Kudret ARGUN Evrak Kayıt Ve Arşiv 1054