Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ


1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.


2) Şube müdürlüğünü ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.


3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube müdürlüğü ile işbirliği yaparak sağlamak.


4) İl’de yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.


5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.


6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.


7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.


8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.


9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.

 


10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.


11) İlgili şube müdürlükleri ve istatistik şube müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.


12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Murat DOĞAN

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Murat DOĞAN Şube Müdürü 1024
Dr. Serhan DAĞISTANLI Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) 1008
Cemal EKMEZ * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları,
* Tutuklu Ve Hükümlü Tedavi Talepleri,
* Ölüm Belgesi Düzenleme İşlemleri
1053
Binnur KÖSTENCE * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları
1008
Sultan DEMİRASLAN * ESH Hasta Kaydı,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları,
* Aile Hekimliği MHRS İşlemleri
1008
Hatice GÜNDOĞDU * ESH Hasta Kaydı,
* ESH İstatistik Girişleri,
* ESH Komisyon Toplantısı,
* ESH Alan Hastaların Sosyal Destek İhtiyaçları
1008
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR


 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASINI" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ONAY FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HASTA TEDAVİ PLAN FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HASTA NAKİL REFAKATÇİ ONAY FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KONSÜLTASYON FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NAKİL FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ RANDEVU FORMUNU" görmek için tıklayınız.

 •    "EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ HİZMET SONLANDIRMA FORMUNU" görmek için tıklayınız.