Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

b) Aile hekimliği uygulama birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

4) Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.

6) Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

7) Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

8) Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.

9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.

10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Arzu YILKAN

ŞUBE MÜDÜRÜ

Türkan DURMAZ

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Türkan DURMAZ Şube Müdürü 1025
Leyla BOSTAN

   * ASM ve AHB lerin Açma, Kapama ve Yer Değiştirme İşlemleri,

   * AH Yerleştirme İşlemleri,

   * Nüfusun Zorunlu Olarak Düşük Yerlerin Belirlenmesi 

1078
Ayten ÇALIŞKAN    * ASM ve AHB Gruplandırma İşlemlerini Planlamak, Uygulamak ve İtirazları Değerlendirmek 1077
Hale BAYRAKDAR    * Gezici Sağlık Hizmetleri 1077
Aydoğan GÜLŞEN ŞAHİN * AH ve ASE 1. Aşama ve 2. Aşama Eğitimlerinin Planlanması ve Uygulanması Faaliyetlerini Yürütmek 1077
Ayşegül CANAYAKIN

   * Yetkilendirilmiş AH İle İlgili İşlemleri Yürütmek,

  * AH ve ASE Nöbet Listesini Düzenlemek

1078
Mehmet BELKIZ

* Gelen - Giden Evrak,

* Evrak Kayıt İşlemleri

1078
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR


  •    "AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ" görmek için tıklayınız.
  •    "AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ"ni görmek için tıklayınız.
  •    "AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ"ni görmek için tıklayınız.
  •    "AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ"ni görmek için tıklayınız.
  •    "SAĞLIK ÇALIŞANI HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI ÖRNEĞİ"ni görmek için tıklayınız.